แคตตาล็อกออนไลน์

  • ปรับปรุงระบบลิฟต์ใหม่

    ปรับปรุงระบบลิฟต์ใหม่ ปรับปรุงระบบลิฟต์ใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นแก้ปัญหาลิฟท์เก่าซ่อมไม่เลิก ปรับปรุงลิฟท์ใหม่ใส่ชุดควบคุม และแผงปุ่มกดลิฟท์ใหม่ ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้ลิฟท์ ใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-2733-5020,0-2379-1173,0-2733-5818,08-7513-2377 Line ID : highlightlift          

    หมวดหมู่ : ลิฟต์

    ดูรายละเอียด