แคตตาล็อกออนไลน์

  • ปรับปรุงลิฟต์เก่าให้เหมือนใหม่

    ปรับปรุงลิฟต์เก่าให้เหมือนใหม่ บริการปรับปรุงลิฟต์ใหม่ เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการจัดหาอะไหล่ซ่อมในครั้งต่อไป ปรับปรุงลิฟต์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลิฟต์ทั้งระบบ ลิฟท์เดินทางได้เงียบขึ้น นิ่มขึ้น และช่วยลดเสียงรบกวนจากการทำงานของลิฟต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0-2733-5020,0-2379-1173,0-2733-5818,08-7513-2377 Line ID : highlightlift          

    หมวดหมู่ : ลิฟต์

    ดูรายละเอียด